Köpa tomt på Ren ?

Till dig som har tänkt köpa en tomt på Ren 6:22,

vi har viktig information till dig!

 

Som närmaste granne kommer du att få en kennel.

Vi har samojeder, en ras som är känd för att vara skällig. De skäller när de leker, när det kommer någon, när de ser katter, andra hundar, rådjur och så vidare. Skällandet triggas också av vardagliga ljud från våra grannar som att de kommer och går, slår igen bildörren, att man pratar, barn som leker, grannarnas hundar 40-100 meter bort. Vi har hittills hanterat detta genom att skärma av och att förlägga den stora rastgården mot skogen, det som nu är planerat för ett nytt bostadsområde för 9 hus.

När vi köpte vårt hus för 14 år sedan fanns det ingen planering för att bygga ett nytt bostadsområde i skogen och inga tecken på att något sånt skulle ske. Vi valde att bosätta oss utanför tättbebyggt område i en lantlig miljö med bondgårdar, åkrar, hästhagar och andra djur i området. Vi hade till exempel två hästar som närmsta granne utanför staketet i flera år.

Det fanns som sagt ingenting som tydde på att man skulle göra en nytt bostadsområde och vi trodde det skulle vara en perfekt plats att ha en kennel på och det har det också varit – fram tills nu. 

 

Trots att det är en skällig ras så har vi bott och verkat på platsen i 14 år och har hittills inte fått ett enda officiellt klagomål!

Vi har dock fått ett klagomål tidigare då en granne 30 meter bort klagade över skall när de skulle natta sitt barn. Den gången hade vi besök från en annan kennel och det var deras hund som skällde. Att skälla är ett självbelönande beteende. Att skälla ger hunden en endorfinkick, likt hos människor som sjunger i kör. Det betyder att ju mer en hund får skälla desto mer skäller den. Vi är bekymrade att våra hundar skulle kunna utveckla samma beteende nu när det kommer att bli så mycket mer som triggar igång skällandet och vi inte längre har något ostört hörn till hundarna.

Vi har berättat detta för kommunen och byggherren som har valt att strunta i det.

 

Åtgärder/kompromisser som vi har förslagit för att lösa problemet:

 

Vi har föreslagit att man ska dra vägen till nya området via Mink- eller Mårdvägen som skulle ta bort en del triggers eftersom att hundarna kommer att skälla på alla som kommer på vägen och med 9 hushåll kommer det att bli en hel del trafik. Dessutom är vägen varken trafiksäker eller barnvänlig. Trafikverket skulle aldrig ha beviljat vägen enligt deras skrivelse, då den mynnar ut i en kruva med skymd sikt.

Den är också väldigt brant. Det har hänt vintertid att man inte har kommit upp med bilen uppför backen utan att den glidit ned utan kontroll och hamnat på cykelbanan. Man hade verkligen tur den gången, bilen hade lika gärna kunnat glida ner för stupet på södra sidan eller ut på Växbovägen. I mörker med den skymda sikten och det faktum att inte alla håller hastighetsbegränsningen så kunde det ha gått hur illa som helst.

Hade man valt att dra vägen via Mård- eller Minkvägen så hade det varit bra sikt med liten eller ingen backe alls till en lokalgata, det barnvänliga alternativet.

Kommunens svar: Det trafikfarliga vägvalet som också kommer att skapa störst triggers behålls, ingen motivering varför.

 

Vi har också ansökt om bygglov för ett plank som skulle skärma av våran tomt mot vägen. Kommunen har avslagit den utan motivering.

 

Vi har planerat växter istället, men som synes så kommer det att ta ett tag innan det har blivit högt nog för att dölja någonting och när bladen fallit för vintern så ser man rakt igenom.

 

Utsikt från vår tomt där hundarna kan se två av tomterna och vägen till och från området. Där husvagnen står är en av de planerade tomterna och där grusplanen tar slut är en annnan tomt.

 

 

Vi har också föreslagit att man skulle sätta upp ett plank längs Ren 6:22 norra tomtgräns för att skärma av, eftersom det buffertzon på 5 meter som finns i förslaget inte kommer att spela någon större roll och vi har fått avslag för vårat plank. Man skulle också kunna tycka att när man ger området en ny använding att man då också gör anpassning till det som redan finns på platsen som vår kennel, men man har struntat i det.

Vi har också föreslagit att man skulle kunna förlägga tomterna efter cykelbanan, det skulle vara en mer naturlig utveckling av bostadsområdet och att bevara skogen utanför vårat staket skulle kunna funka som en ljuddämpare och skydd mot triggers, men man har struntat i det.

 

Under åren som detta har varit på tapeten har man på olika sätt försökt få oss att ändra oss och godkänna förslaget. Man har föreslagit att vi ska flytta, att vi ska byta hundras och sluta vara såna bakåtsträvare.

Hur man än ser på det så kvarstår faktum att med så mycket störning så kommer det inte att bli roligt för varken oss eller grannar, nya som gamla, med det nya bostadsområdet!

 

Vi kan inte påstå att vi känner att vi har haft något som helst stöd från kommunens sida i detta heller, utan snarare försöker man göra det så svårt för oss som möjligt och försätter oss i en omöjlig situation.

 

Tanken att flytta har föresvävat oss också, men är det inte märkligt att vi ska behöva flytta för att man vill ge mark en ny användning? Att det inte finns någon som helst kompromissvilja för att vi ska kunna bo kvar och ha vår kennelverksamhet? Särskilt som det dokument som kommunen tillhandahåller för att vi ska kunna fatta beslut om vårt boende säger ”Tätortsbebyggelse, i huvudsak oförändrad användning”. Vi tycker inte att det är samma sak som ett helt nytt bostadsområde!

 

Vi kommer som alltid att försöka ta ett ansvar för att våra hundar ska störa så lite som möjligt, men som vi har försökt förmedla - hundarna kommer att skälla vid alla de vardagliga ljuden och synintrycken från 9 olika hushåll. Tänk tanken att det flyttar in en eller flera andra hundar på området som också skäller och våra 5 hundar svarar? 

Det är hemskt tråkigt, men det är de här förutsättningarna kommunen har bestämt att det ska vara när de nu har antagit detaljplanen för området.

Eftersom kommunen har bakbundit våra händer, har ändrat våra förutsättningar och dessutom helt mot sin egen planering för området ändå planerar att bebygga detta, så kommer vi att hänvisa alla eventuella klagomål till kommunen.